Communicatie

We vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen.
Er is niemand die uw kind beter kent dan u. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op
school en gaan er vanuit dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis.
Ouders en leerkrachten moeten van elkaar weten wat er speelt. Als beiden op de hoogte zijn van het
wel en wee van het kind kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Het is belangrijk dat u als ouder weet wat er gebeurt op onze school.
We houden u op verschillende manieren op de hoogte:

SocialSchools
Belangrijke informatie en nieuws wordt via onze schoolapp verstuurd.
Zo blijft u als ouder altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!
Ouders loggen in met hun mailadres en persoonlijke wachtwoord.

Nieuwsbrief
Eén keer per maand komt er een nieuwsbrief uit. Deze wordt verspreid via SocialSchools

Informatieavond
Eens per jaar organiseren wij een informatieavond. Voor groep 3 is dit aan het einde van het schooljaar.
Voor de andere groepen in september.

Contactavond
Naar aanleiding van de leerlingrapporten krijgt u als ouder de gelegenheid om tijdens een zogenaamde
10-minuten gesprek de resultaten van uw kind te bespreken met de leerkracht.

Gesprek met de leerkracht
Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken dan kan dat na schooltijd.
Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak.

Voorlichting Voortgezet Onderwijs
De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 7-8 worden uitgenodigd voor de infoavond over het Voortgezet Onderwijs.

Website
Algemene informatie over onze school vindt u op onze website.

 

 

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden