Brede School

Wij willen kinderen zich zo breed mogelijk laten ontwikkelen. De basisvaardigheden taal en rekenen zijn hiervoor natuurlijk belangrijk. Maar daarnaast besteden wij veel aandacht aan bijvoorbeeld cultuur, sport en spel en projecten. Het samenwerkingsverband Brede School van de Gemeente Emmen helpt hierbij.

Visie Brede School Emmen Centrum bestaat uit de volgende elementen:
 
De visie van de Brede School Emmen Centrum is vastgesteld in een vergadering van de kerngroep en bevat elementen die gezamenlijk het werkkader vormen van de Brede School.  Gekozen is om een aantal uitgangspunten te formuleren waar het werk ofwel de activiteiten voorkomende uit de visie aan moet(en) voldoen. We streven er naar per activiteit aan minimaal één uitgangspunt te voldoen.
 
Wat is belangrijk voor Brede School Emmen Centrum?

  1. Ontwikkelingskansen voor kinderen.
  2. Er is sprake van een  doorlopend aanbod à Themagericht (Onderschools en naschools).
  3. Er is een hoge mate van betrokkenheid bij de activiteiten van alle factoren.
  4. De activiteiten zijn laagdrempelig; ook voor kinderen die het niet kunnen betalen.
  5. Verbinden van kinderen van verschillende scholen.
  6. Kinderen zijn zichtbaar en voelen zich gezien,
  7. De kinderen komen in aanraking met voor hen onbekende sporten en culturele activiteiten.
Voor meer informatie: https://www.actiefinemmen.nl
  
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden