De School

De Gemeente Emmen gaf in het verleden de scholen geen naam, maar een nummer. Toen op 14 januari 1922 onze school in gebruik werd genomen sprak men dan ook van School II te Bargermeer. Later bleek dat velen niet zo gelukkig waren met deze naamgeving. 

Eind zestiger jaren kwam men dan ook met het voorstel de school voortaan Meester Vegterschool te noemen. Dit had te maken met het feit dat de heer Vegter - hoofd van School II van 1 mei 1927 tot 1 november 1954 - zich bijzonder ingezet had voor zowel de school als de buurt! Vanaf augustus 1985 bij de inwerkingtreding van de Wet op het Basisonderwijs werd onze school voortaan o.b.s. Meester Vegter genoemd. 

De school staat in de wijk Bargermeer. De leerlingen komen o.a. uit:

  • Noordbarge
  • Westenesch
  • Het Meerveld
  • Emmen centrum - Zuid
  • Bargeres
  • Bargermeer


Aantal leerlingen: 74
Medewerkers: 8
Leerkrachten:  6
Onderwijsassistenten: 1

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden