obs Meester Vegter
Bargermeerweg 113
7811 LD Emmen
 T. 0591 659 842

De School

Naam: 
De gemeente Emmen gaf in het verleden de scholen geen naam maar een nummer. Toen op 14 januari 1922 onze school in gebruik werd genomen sprak men dan ook van School II te Bargermeer. Later bleek dat velen niet zo gelukkig waren met deze naamgeving. 

Eind zestiger jaren kwam men dan ook met het voorstel de school voortaanMeester Vegterschool te noemen. Dit had te maken met het feit, dat de heer Vegter - hoofd van School II van 1 mei 1927 tot 1 november 1954 - zich bijzonder ingezet had voor zowel de school als de buurt! Vanaf augustus1985 bij de inwerkingtreding van de Wet op het basisonderwijs werd onze school voortaan o.b.s. "Meester Vegter" genoemd. 

De school staat in de wijk Bargermeer. De leerlingen komen o.a. uit:
 

  • Noordbarge
  • Westenesch
  • Het Meerveld
  • Emmen centrum - zuid
  • Bargeres
  • Bargermeer


Aantal leerlingen : 72 
medewerkers : 
groepsleerkrachten : 
vakleerkracht : 
leerkrachten met speciale taken: 3

Ieder kind heeft recht op een plek waar:

  • het zich thuis voelt
  • het zich veilig voelt
  • het zich optimaal kan ontwikkelen
  • het met veel plezier naar toe gaat